DMA/STP = По-добро изпълнение на поръчките

JFD Brokers предоставя високоскоростен директен достъп до финансовия пазар, (100% DMA/STP), който се състои от широк кръг доставчици на ликвидност при търговията с форекс и договори за разлика. В резултат на това, използвайки услугите ни, вие осъществявате сделки с водещите банки, небанкови институции и многостранни системи за търговия в целия свят. Това ви дава възможност да получите най-добрата цена, налична на пазара в даден момент. С други думи, JFD Brokers мигновено обработва и предава поръчките ви към агрегаторите на ликвидност, където те се изпълняват безусловно (по т.нар. „Fill or Fill“ модел). Ползите за вас се състоят в отсъствието на рекотиране, независимо колко волатилни са пазарите.

Преимуществата от използването на DMA/STP брокер

Липса на каквато и да е дискриминация
Липса на рекотиране
Пряк достъп до най-добрите цени „Купува“ и „Продава“
Липса на конфликт на интереси
Пълна прозрачност при изпълнение на поръчките

Агрегиране на ликвидност и интелигентно свързване на поръчките с най-добрата цена - ключов фактор за отлично изпълнение

Liquidity Aggregation & Smart Order Routing

JFD използва световните водещи технологии в многослойната агрегация на ликвидност, посредством които функционира нашата интелигентна система за свързване на поръчките с най-добрите налични цени „Купува“ и „Продава“. Това води до по-ниски спредове и институционално равнище на изпълнение, особено когато става дума за големи търговски обеми. Също така, в пълно съответствие с разпоредбите на MiFID, нашата висококласна технология е достъпна за всички индивидуални клиенти и корпоративни партньори, без изключение или дискриминация.

Fill or fill

Без отказ от изпълнение на поръчки

Подобряване на цените

Възможен позитивен слипидж

Ниска латентност

Потвърдена от ключовите метрики в нашите отчети за изпълнение на поръчките

Искате да научите повече?

Изпратете запитване за получаване на подробен отчет за изпълнението на вашите поръчки, съдържащ информация за цените, времето, скоростта и слипиджа по сделките, а също и кой ги е изпълнил. С удовоствие ще ви предоставим доказателството, че търгувате в условията на пълна прозрачност.

Please wait
Зареждане...
Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.