Какво представляват договорите за разлика и как се търгува с тях?

Договорите за разлика (CFD) са универсално средство за търговия на финансовите пазари, което се прилага за широк кръг от активи. Договорът за разлика е споразумение за обмен на разликата в стойността на даден актив от момента на отваряне на позицията до нейното затваряне. Договорите за разлика са деривати, позволяващи ви да търгувате с движението на пазарните цени на финансовите активи, възползвайки се от тяхното поскъпване или поевтиняване, без да е необходимо да притежавате собственост върху тези активи. Договорите за разлика са чудесно средство да увеличите вашата търговска гъвкавост, тъй като не са обвързани с наличието на минимално количество капитал.

Договори за разлика, които може да търгувате при нас

При JFD може да търгувате договори за разлика върху 6 класа активи (акции, индекси, стоки и суровини, облигации, борсово търгувани фондове и книжа) с максимално кредитно рамо от 1:100 (кредитното рамо по подразбиране е 1:50) като за основни индекси като DAX и DOW са налични и минилот обеми. Нашият брокерски отдел постоянно актуализира списъка с предлаганите инструменти в отговор на вашите нужди.

Защо да търгуваме с договори за разлика?

Търговия с кредитно рамо

Договорите за разлика се търгуват с кредитно рамо, което означава, че заделяте в залог малка част от стойността на позицията при отварянето й. Така влагате по-малко средства и освобождавате повече ресурс за нови сделки.

Възможност да отриете къса позиция

Гъвкавостта на договорите за разлика ви позволява да отваряте при много по-облекчен режим както къси, така и дълги позиции. Избраният от вас инструмент може да се продаде по всяко време. Не съществуват кредитни разходи, тъй като не придобивате собственост върху основния актив.

Подобрено управление на паричните средства

Може много по-точно да определите размера на отворената позиция, което подобрява управлението на вашите парични средства. При договорите за разлика на някои индекси, предлагани от JFD, дори е налице възможност за търгуване в минилот обеми (отваряне или изменение на поръчка с 0,1 лот), за да оптимизирате още повече управлението на инвестиционния риск.

Хеджирайте вашето портфолио

Можете да използвате договорите за разлика, за да компенсирате евентуални загуби в портфолиото си чрез отваряне на къси позиции на волатилни пазари. Намалете пазарната си експозиция, търгувайки договори за разлика с цел хеджиране на инвестиционния риск. Например, ако цената на вашите акции се понижи, можете да използвате договорите за разлика върху акции, за да отворите къса позиция, с което да покриете загубата в портфолиото, без да се налага реално да продавате акции.

Прозрачно ценообразуване

Прозрачността при договорите за разлика се дължи на факта, че техните цени отразяват 1:1 промяната в котировките на основния актив. Например, договор за разлика върху акция има същата цена като самата акция. Същевременно, при договорите за разлика, в сравнение с други продукти с кредитно рамо (като например опции), елиминационните бариери нямат особено значение.

Без срок на валидност при договорите за разлика в спот цени

Договорите за разлика върху акции, борсово търгувани фондове и книжа, кешови индекси и петрол нямат падеж (дата на матуритет). Следователно, може да задържите отворена позиция колкото пожелаете. Изключение правят договорите за разлика върху фючърси, тъй като те имат падеж.

Без такси за прехвърляне на собственост

Тъй като договорите за разлика не ви предоставят право на собственост върху основния актив, не плащате държавна такса при извършване на съответните транзакции. Така пестите от всяка сделка. Това превръща договорите за разлика в разходно ефективно средство за търговия с активи, които иначе би трябвало да купите или продадете чрез съответната борса. С договорите за разлика се възползвате от движението в цените, без да се притеснявате за плащането на държавни такси. Все пак имайте предвид, че съществуват различия в данъчните закони на отделните страни.

Денонощна търговия

Предлаганите от нас договори за разлика се търгуват в рамките на работното време на съответните фондови борси, но има и такива, които са достъпни и извън него. Часовете за търговия с договори за разлика върху акции, индекси, стоки и суровини, облигации, борсово търгувани фондове и книжа са представени в нашите Продуктови спецификации

Започнете да търгувате още днес

Често задавани въпроси

Договорите за разлика (CFDs) са ОТС (over the counter) продукти. Акции, фючърси или спот индекси са основните инструменти, върху които са базирани договорите за разлика. Фючърсите може да не са подходящи за всеки клиент, тъй като те могат да бъдат скъпи: например ако търгувате 1 фючърс на DAX, 1 пункт се равнява на 25 евро. За сравнение, когато се инвестира в CFDs, инвестицията е в една част, правейки търговията по-рентабилна например :можете да търгувате и с 0,10 евро за пункт.

В допълнение JFD предлага минимални спредове и ниски комисионни. Вижте нашите Продуктови спецификации за повече информация. В крайна сметка, общите разходи за търговия с някой от договорите за разлика в спот цените могат да бъдат значително по-ниски, отколкото при търговия с еквивалентните основни фючърси.

Не на последно място, договорите за разлика правят вашата инвестиционна стратегия по-гъвкава. Те ви позволяват да управлявате риска по-добре, търгувайки в желания от вас обем с възможност за отваряне и на къси позиции. В допълнение, използването на минилот обеми при търговията с договори за разлика прецизира вашата стратегия.

Когато търгувате договори за разлика, JFD ви представлява с името си пред едни от най-големите световни доставчици на ликвидност и за тях вие оставате анонимни като вече не сте просто поредния малък инвидидуален инвеститор. Ако обаче търгувате договори за разлика чрез повечето други брокери, няма да имате тази анонимност. JFD защитаваме вашите интереси при прозрачни условия за изпълнение на поръчките, запазвайки пълната ви анонимност. Неслучайно сме сред първите 20 брокера, предоставящи услуги за електронна търговия с финансови инструменти, като също така влизаме в Топ 3 на МТ4 брокерите в целия свят (съгласно доклада на Finance Magnates за състоянието на индустрията през първото тримесечие на 2016). Нашият истински DMA/STP модел означава, че вашите поръчки са не само обработени по най-добрия начин, но и че получавате отлично обслужване. Ето защо, търговията с договори за разлика при JFD, а при маркет мейкъри, е винаги по-доброто решение в защита на вашите интереси.
Договорите за разлика са много гъвкав инструмент, който изисква отлично управление на риска, поради наличието на кредитно рамо. Чрез него отваряте позиция, заделайки много малка част от нейната стойност като залог (маржин). Кредитното рамо носи както ползи, така и рискове. Моля, уверете се, че сте разбрали напълно рисковете при търгуване, запознавайки се с пълния текст на нашето Уведомление за риска.
Please wait
Зареждане...
Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.