Търгувайте с истински акции при JFD

Диверсифицирайте портфолиото си

При JFD може да купувате и продавате истински акции, предлагани на най-големите фондови борси в света, наред с останалите инструменти в МТ5+ платформата, достъпни чрез една единствена сметка. Като част от класическия инвестиционен модел, търговията с налични акции ви позволява не само да диверсифицирате портфолиото си, но и да се възползвате от всички преимущества на собствеността върху осезаем актив с присъщата му стойност.

Инструменти
500 акции от:
САЩ
Комисионни
Щатски акции: 0.005 щатски долара за акция, минимум 1 долара начислени при отваряне/затваряне на позиция
Комисионната на акция е 0.005 USD, но имайте предвид, че системата закръгля резулатата до втория десетичен знак след запетаята. Например:
200 акции x 0.005 USD = $1. Ако закупите 201 акции, комисионната ще бъде $ 1.01 (201 x 0.005 = 1.005 USD и след закръглянето ще стане $ 1.01).
Работно време
9:30 – 16:00 Щатска източна часова зона (ET)
Платформа
MT5+
Хеджиране
Хеджирана позиция : Не
Маржин на хеджирана позиция : Да
Предимства*
Силно регулирано
По-малък риск (не е продукт с кредитно рамо)
Дългосрочна инвестиция
Притежаване на акции, изплащане на дивиденти
Участие на общо годишно събрание
Възможен е само позитивен (без негативен) слипидж при отложени поръчки
Без финансови разходи (на дълги позиции)
*Сравнено с ДЗР върху акции

Търгувайте при брокер, предлагащ истинско многообразие от активи