ТЪРГУВАЙТЕ ФОРЕКС И ЦЕННИ МЕТАЛИ
СЪС СВРЪХ КОНКУРЕНТНИ СПРЕДОВЕ

ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ЦЕННИ МЕТАЛИ И ВАЛУТНИ ПАЗАРИ

Когато търгувате Форекс посредством JFD, вие се възползвате от свръх конкурентни спредове (започващи от нула пипа), ниски общи разходи, пълна анонимност, абсолютна прозрачност при изпълнение на поръчките и 100% DMA/STP високоскоростен достъп до многообразие от главни, второстепенни и екзотични валутни двойки в условията на дълбока ликвидност, осигурена от над 20 водещи доставчика (банки, небанкови институции и многостранни системи за търговия). Поръчките ви се изпълняват без отказ или рекотиране.

Предимствата да търгувате форекс при JFD

Повече от 60 валутни двойки

64 валунти двойки и 2 ценни метала

Спредове от 0 пипа

0,1 пипа средноседмичен спред на евро/долар (за Лондонската търговска сесия)

Максимално кредитно рамо от 1:400

Кредитно рамо по подразбиране от 1:50

Директен достъп до пазара

100% DMA/STP посреднически модел

Дълбока ликвидност

Повече от 20 доставчика на форекс ликвидност

На кратко за форекс и ценните метали

Инструменти
66 главни, второстепенни и екзотични валутни двойки и ценни метали
Спредове
Плаващ междубанков, започващ от 0 пипа
До 5 знака след десетичната запетая
Без включена комисионна
Комисионни
Форекс - 3 щатски долара / 2.75 евро / 2.5 британски лири / 3 швейцарски франка, начислени за отваряне/затваряне на поръчка с размер от 1 лот
*Може да се различават за златото и среброто. Моля, прегледайте пълните Продуктови спецификации за повече информация
Понижени комисионни
Да
Достъпни само за клиенти с голям обем на търговия.
Пишете ни на адрес commissions@jfdbrokers.com
маржин
Маржин по подразбиране: 3% - 5%
По-нисък маржин: 0.25% - 2.5%

Забележка: По-ниският маржин е достъпен само за „професионални“ клиенти и клиенти на JFD Overseas Ltd.

Информация за маржин нивата може да получите в продуктовите спецификации. За достъп до по-ниски нива от тези по подразбиране, моля, пишете ни на адрес Продуктови спецификации for our default and lower margin levels. For lower margins (higher leverage), please contact leverage@jfdbrokers.com
Подобряване на цената
Да
Възможен е положителен или отрицателен слипидж
Минимален размер на поръчката
0,01 лота
Максимален размер на поръчката
Форекс: 1000 лота
ценни метали: 50 лота
Минимално възможна промяна в размера на поръчката
0,01 лота
Максимален брой отворени/отложени поръчки
500

ТЪРГОВСКИ ПЛАТФОРМИ, КОИТО МОЖЕ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ

Издигнете вашата търговска стратегия на ново равнище, използвайки нашите уникални MетаTрейдър платформи MT5+ и MT4+ или Guidants.

Спредове в реално време

Данните се обновяват всяка секунда

**AVG - средноседмичен спред (в пипове), изчислен по време на Лондонската търговска сесия. February 11 - 15, 2019