Всичко за търговията с JFD

Спецификации на акаунта

В JFD държим всичко да е честно и лесно за разбиране. Така даваме на всички наши клиенти възможност да търгуват с 1000 инструмента в 8 класа активи чрез няколко платформи, достъпни от един тип сметка при еднакво ценообразуване и равноправни условия. За да ви улесним, обобщихме в таблицата по-долу всичката необходима информация относно спецификациите на предлаганата от нас търговска сметка.

Характеристики на търговската сметка
Компания
JFD Brokers Ltd
JFD Overseas Ltd
Критично маржин равнище
100%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 100% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще получите предупреждение за критично маржин равнище с препоръка за депозиране на нови средства.
125%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 125% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще получите предупреждение за критично маржин равнище с препоръка за депозиране на нови средства.
Равнище на предизвикано затваряне на поръчка
50%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 50% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще започне автоматично принудително затваряне на отворените ви позиции в низходящ ред спрямо тяхната плаваща загуба (първо ще се затвори позицията с най-голяма плаваща загуба).
100%
Ако наличните средства по вашата сметка намалеят под 100% от необходимия маржин за поддържане на отворените позиции, ще започне автоматично принудително затваряне на отворените ви позиции в низходящ ред спрямо тяхната плаваща загуба (първо ще се затвори позицията с най-голяма плаваща загуба).
Защита срещу отрицателен баланс
Да
Не
Базисна валута на сметката
USD/GBP/EUR/CHF
Минимален депозит
500 USD/GBP/EUR/CHF
Сегрегация на средствата
Да
Ключови факти
Компания
JFD Brokers Ltd
JFD Overseas Ltd
Изпълнение на поръчките
DMA/STP
DMA/STP
Извършване на сделки за собствена сметка с финансови инструменти
Подобряване на цената (положителен слипидж)
Налично
Кредитно рамо
up to 1:400
Прозрачност при изпълнение на поръчките
Да
Анонимност спрямо доставчиците на ликвидност
Да
Възможност за хеджиране
Да
Разрешение за скалпиране или автоматизирана търговия
Да
Платформи
MetaTrader 5+
MetaTrader 4+
Guidants
Предлагани продукти
Общ брой предлагани инструменти
1000+
Форекс
64
ценни метали
2
Индекси (договори за разлика)
15
Акции (договори за разлика)
400+
Стоки и суровини (договори за разлика)
7
Облигации (договори за разлика)
2
Борсово търгувани фондове и книжа (договори за разлика)
21 ETFs & 4 ETNs
Криптовалути (договори за разлика)
5
Реални акции
500
Разходи за търговия
Комисионна
Да
Такси за пренасяне на поръчки / Суап
Да (с изключение на договорите за разлика върху фючърсни контракти)
Такса за използване на платформата
Не