Зареждане...
Транзакциите с JFD са лесни и сигурни

Управление на вашите средства

Депозит

Банков превод

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE03 5123 0800 0000 0556 62
WIREDEMMXXX
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB22 BARC 2047 35 86578777
BARCGB22
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Wirecard Bank AG
Без такса
Такси, събирани от банката кореспондент
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE03 5123 0800 0000 0556 62
556 62
WIREDEMMXXX
512 308 00
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB22 BARC 2047 35 86578777
865 787 77
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Wirecard Bank AG
Без такса
Такси, събирани от банката кореспондент
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE46 5123 0800 0000 0556 64
WIREDEMMXXX
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB12BARC20473583026914
BARCGB22
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Wirecard Bank AG
Без такса
Такси, събирани от банката кореспондент
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE46 5123 0800 0000 0556 64
556 64
WIREDEMMXXX
512 308 00
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB12BARC20473583026914
830 269 14
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Wirecard Bank AG
Без такса
Такси, събирани от банката кореспондент
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE19 5123 0800 0000 0556 65
WIREDEMMXXX
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB03BARC20473577313388
BARCGB22
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Wirecard Bank AG
Без такса
Такси, събирани от банката кореспондент
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE19 5123 0800 0000 0556 65
556 65
WIREDEMMXXX
512 308 00
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB03BARC20473577313388
773 133 88
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Wirecard Bank AG
Без такса
Такси, събирани от банката кореспондент
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Barclays Bank PLC
JFD Brokers Ltd.
551 242 55
204 735
Barclays Bank PLC**
1 Churchill Place, Canary Wharf
London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

** Ако притежавате банкова сметка в Barclays Bank UK, всички ваши депозити или тегления трябва да са отбелязани като изходящ превод или превод към трето лице, но в никакъв случай като вътрешнобанков (между две сметки в Barclays Bank UK) превод!

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Barclays Bank PLC
JFD Brokers Ltd.
GB62 BARC 2047 35 55124255
BARCGB22
Barclays Bank PLC
1 Churchill Place, Canary Wharf
London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Barclays Bank PLC
JFD Brokers Ltd.
GB62 BARC 2047 35 55124255
551 242 55
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC
1 Churchill Place, Canary Wharf
London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE16 5123 0800 0000 0765 74
76574
WIREDEMMXXX
512 308 00
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB98 BARC 20473587984200
87984200
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
No fees for deposits
No fees for deposits
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE86 5123 0800 0000 0765 75
76575
WIREDEMMXXX
512 308 00
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB24 BARC 20473593892735
93892735
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
No fees for deposits
No fees for deposits
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Wirecard Bank AG
JFD Brokers Ltd.
DE59 5123 0800 0000 0765 76
76576
WIREDEMMXXX
512 308 00
Wirecard Bank AG
Einsteinring 35
85609 Aschheim, Germany
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers
Barclays Bank PLC**
JFD Brokers Ltd.
GB06 BARC 20473569438777
69438777
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC** 1 Churchill Place, Canary Wharf London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

**При депозирането/тегленето на средства по банкова сметка в Barclays Bank UK е възможно да бъдат начислени по-високи такси.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
No fees for deposits
No fees for deposits
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Barclays Bank PLC
JFD Brokers Ltd.
52893333
204 735
Barclays Bank PLC**
1 Churchill Place, Canary Wharf
London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

** Ако притежавате банкова сметка в Barclays Bank UK, всички ваши депозити или тегления трябва да са отбелязани като изходящ превод или превод към трето лице, но в никакъв случай като вътрешнобанков (между две сметки в Barclays Bank UK) превод!

Транзакционни такси

JFD Brokers*
No fees for deposits
No fees for deposits
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Данни за банковите сметки на JFD Brokers ООД

Barclays Bank PLC
JFD Brokers Ltd.
GB90 BARC 20473552893333
52893333
BARCGB22
204 735
Barclays Bank PLC
1 Churchill Place, Canary Wharf
London E14 5HP, UK
Моля, напишете името си и номера на вашата търговска сметка при JFD Brokers

Транзакционни такси

JFD Brokers*
No fees for deposits
No fees for deposits
Barclay Bank UK PLC
Без такса
6 GBP
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

Банков превод със Sofort

Можете да депозирате средства бързо и надеждно, използвайки онлайн платежната система SOFORT през Моя JFD.

Валути

EUR: Евро

GBP: Британски паунд

Такси
Депозирана сума
1.8% + 0.25 EUR
1.8% + 0.22 GBP*

* Стойността зависи от текущия валутен курс на еврото към британската лира.

Забележка: Достъпно за следните държави - Германия, Австрия, Швейцария, UK, Италия, Испания, The Netherlands, Словакия, Унгария, Чешка Република.

Забележка: Банкови трансфери през SOFORT от Словакия, Унгария и Чехия ще са възможни до 31/12/2017 г.

Депозити, чиято сума не надхвърля 5000 евро или британски лири в рамките на един работен ден ще бъдат незабавно начислени по търговската ви сметка, а над 5000 – след като постъпят в съответната банкова сметка.

Примери:

1. Ако извършите два депозита от по 3500 евро в рамките на един работен ден, първият ще бъде начислен веднага, а вторият - след като сумата постъпи по банковата сметка.

2. Ако депозитаре наведнъж 7000 евро, сумата ще бъде начислена след като постъпи по банковата сметка.

3. Ако депозирате до 4999 евро в рамките на един работен ден, сумата ще бъде начислена по търговската ви сметка веднага.

Oнлайн платежни системи

Може да депозирате средства бързо и сигурно с всяка от посочените онлайн платежни системи, използвайки профила си в Моя JFD .

Начини на плащане
Skrill e-Wallet
VISA, Mastercard
Giropay
Sofort
iDeal
POLi
Przelewy24
Trustly
Nordea Solo
Rapid Transfer (InstantOnline Bank Transfer)
ePay.bg
EPS
Сред 200 държави
Сред 200 държави
Visa & Mastercard ко-брандирани карти (Carte Bleue, Dankort, PostePay, Cartasi)
Германия
Австрия, Белгия, Чешка Република, Германия, Унгария, Словения, Италия, Холандия, Полша, Испания, Швейцария и Великобритания
Холандия
Австрия
Полша
Австрия, Белгия, България, Хърватска, Кипър, Чешка Република, Дания, Естония, Финландия, Франция, Холандия, Германия, Гърция, Унгария, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Норвегия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Испания, Швеция и Великобритания
Страните от Северозападна Европа
Австрия, Франция, Германия, Унгария, Италия, Испания и Великобритания
България
Австрия
Валути

EUR: Евро

USD: Щатски долар

GBP: Британски паунд

CHF: Швейцарски франк

AED: Дирхам от Арабските Емирства

AUD: Австралийски долар

BGN: Български лев

CAD: Канадски долар

CZK: Чешка крона

DKK: Датска крона

EEK: Естонска крона

HKD: Хонгконгски долар

HRK: Хърватска куна

HUF: Унгарски форинт

ILS: Нов Израелски шекел

INR: Индийска рупия

ISK: Исландска крона

JOD: Йордански динар

JPY: Японска йена

KRW: Южнокорейски вон

LTL: Литовски литас

MAD: Марокански дирхам

MYR: Малайзийски рингит

NOK: Норвежка крона

NZD: Новозеландски долар

OMR: Омански риал

PLN: Полска злота

QAR: Катарски риал

RON: Румънска лея

RSD: Сръбски динар

SAR: Саудитски риял

SEK: Шведска крона

SGD: Сингапурски долар

SKK: Словашка крона

THB: Тайландски бахт

TND: Тунизийски динар

TRY: Турска лира

TWD: Тайвански долар

ZAR: Южноафрикански ранд

Такси
Такса за транзакция
0.29 EUR
0.32 USD
0.26 GBP
0.32 CHF
Такса в проценти
2.90%
2.90%
2.90%
2.90%

Образец:

Депозирана сума
500.00
500.00
500.00
500.00
Сума след удръжки
485.21
485.18
485.24
485.18

Имайте предвид, че всяка трансакция през SKRILL ще бъде таксувана с минимум 1 евро (или равностойността му в друга валута).

Забележка: Допълнителна такса от 1% ще бъде добавена към всички преводи до Skrill от клиенти, живущи в следните държави: Албания, Аржентина, Армения, Азербайджан, Бангладеш, Беларус, Босна и Херцеговина, Бразилия, България, Камбоджа, Чили, Китай, Колумбия, Коста Рика, Хърватска, Кипър, Чешка Република, Египет, Естония, Джорджия, Гърция, Унгария, Исландия, Индия, Индонезия, Израел, Япония, Казахстан, Кения, Република Корея, Кувайт, Латвия, Литва, Македония, Малайзия, Мексико, Молдова, Монтенегро, Нигерия, Оман, Пакистан, Перу, Филипини, Румъния, Руска Федерация, Саудитска Арабия, Сърбия, Сейшели, Словения, Южна Африка, Шри Ланка, Тайланд, Тунизия, Турция, Украйна, Обединени Арабски Емирства, Уругвай, Венецуела (Боливарска Република), Виетнам, Тайван .

Начини на плащане
VISA
MasterCard
Maestro
Сред 250 държави
Сред 250 държави
Сред 250 държави
Валути

EUR: Евро

USD: Щатски долар

GBP: Британски паунд

CHF: Швейцарски франк

AED: Дирхам от Арабските Емирства

EGP: Египетски паунд

ILS: Нов Израелски шекел

INR: Индийска рупия

NOK: Норвежка крона

RUB: Руска рубла

SEK: Шведска крона

Такси
Такса за транзакция
0.38 EUR
0.38 GBP
0.38 USD
0.38 CHF
24.20 RUB
0.38 Units
Такса в проценти
1.95%
1.95%
2.95%
2.95%
2.95%
2.95%

Образец:

Депозирана сума
500.00
500.00
500.00
500.00
5,000.00
500.00
Сума след удръжки
489.87
489.87
484.87
484.87
4828.30
484.87

Трансфер

Може да превеждате безплатно средства между две ваши търговски сметки при JFD, използвайки профила си в Моя JFD .

Теглене

Попълнете нашия онлайн формуляр, за да изтеглите средства от сметката си по всяко време, използвайки профила си в Моя JFD .

Банков превод

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
10 GBP
15 GBP**
Wirecard Bank AG
Без такса
Такси, събирани от банката кореспондент
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

Забележка: В рамките на дадено тримесечие, таксите за първо теглене в щатски долари от сметка в Barclays Bank UK се покриват от JFD Brokers.

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

** За международни преводи в щатски долари е налице допълнителна такса от 3 британски лири.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
Без такса
Без такса
Barclay Bank UK PLC
10 GBP
15 GBP**
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

Забележка: В рамките на дадено тримесечие, таксите за първо теглене в щатски долари от сметка в Barclays Bank UK се покриват от JFD Brokers.

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

** За международни преводи в щатски долари е налице допълнителна такса от 3 британски лири.

Транзакционни такси

JFD Brokers*
No fees for withdrawals
No fees for withdrawals
Barclay Bank UK PLC
10 GBP
15 GBP**
Кореспондентски банки
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи
Таксите се събират от кореспондентските банки, които опосредстват транзакцията, и зависят от техните тарифи

Забележка: В рамките на дадено тримесечие, таксите за първо теглене в щатски долари от сметка в Barclays Bank UK се покриват от JFD Brokers.

* JFD Brokers не събира такси за обработване на клиентски парични преводи. JFD Brokers не влага надбавка в транзакционните разходи, определени от банките. В действителност, банките могат да таксуват JFD Brokers и/или клиентите на фирмата за извършване на парични преводи. Когато такива транзакционни такси са налице, тяхната сума се приспада от страна на JFD Brokers и/или клиентската банка по максимално прозрачен начин.

** За международни преводи в щатски долари е налице допълнителна такса от 3 британски лири.

Oнлайн платежни системи

Може да депозирате средства бързо и сигурно с всяка от посочените онлайн платежни системи, използвайки профила си в Моя JFD .

Такси

Образец:

Изтеглена сума
500.00
Сума след удръжки
495.00

*Таксата няма да надвиши 10 EUR / 11 USD / 8 GBP / 11 CHF.

Такси
Такса за транзакция
0.88 Units
7.38 Units
24.20

Образец:

Депозирана сума
500.00
500.00
5,000.00
Сума след удръжки
499.12
492.62
4,975.80

Ако първоначално сте депозирали средства посредством онлайн платежна система и банков превод и желаете да ги изтеглите обратно, първо ще бъде извършен трансферът до размера на сумата, депозирана чрез онлайн платеж, а останалата част ще бъде преведена по банков път. Средствата ще бъдат изпратени до оригиналния източник на депозита.

Търсите допълнителна информация?