Зареждане...

Временни промени в часовете за търговия през март заради смяната на времето

С наближаването на редовната смяна на часовото време трябва да имате предвид, че от 10 март (смяната в САЩ) до 31 март (смяната в Европа) включително, ще бъдат налице известни промени в някои от инструментите.

В дадения период сървърният часовник на JFD ще бъде временно настроен на CET (GMT+1), което ще доведе до промени в часовете за търговия на следните инструменти:

Всички FX двойки, включително и криптовалути, ще отварят и затварят 1 час по-рано.

Всички инструменти, базирани на щатско време, ще отварят и затварят с 1 час по-рано.

Ценни метали, Germany 30 Index, France 40 Index and UK 100 Index ще отварят в неделите в 22:00 GMT с едночасова пауза между 21:00 и 22:00 GMT.

Какво да направите

В случай на нужда от допълнителна информация относно точното отваряне и затваряне на всички инструменти, предлагани от JFD в дадения период, можете да се запознаете с Contract Specifications.

Строго препоръчително е да прегледате внимателно информацията и при нужда да настроите личните си експертни системи за автоматизирана търговия, които биха могли да бъдат повлияни от временните промени. По този начин ще предотвратите всякакви нежелани и неочаквани ситуации.

Свържете се с нас

Позвънете ни

+49 (0) 69175374271

Изпратете ни имейл

support@jfdbrokers.com

Онлайн чат с нас
В реално време
Последвайте ни
Търгувайте отговорно
Договорите за разлика са комплексен инвестиционен продукт, който е свързан с висок риск от парични загуби, поради наличието на кредитно рамо. 76% от търговските сметки на индивидуални клиенти на JFD Group Ltd губят пари при търговията с договори за разлика. Вие трябва да прецените, дали разбирате достатъчно добре как действат договорите за разлика и дали може да си позволите да поемете високия риск от финансови загуби. Ако е необходимо, потърсете услугите на независими консултанти и се запознайте с нашето Уведомление за риска и Защита на личните данни преди отварянето на търговска сметка.

JFD Brokers е бранд на JFD Group Ltd (компания, която е оторизирана и регулирана от кипърската Комисия за ценни книжа и фондови борси CySEC с лицензионен номер 150/11) и JFD Overseas Ltd (оторизирана и регулирана от Комисията за финансови услуги във Вануату с лицензионен номер 17933).

JFD Wealth и JFD Prime са регистрирани търговски марки на JFD Group Ltd.

Дейността на JFD Group Ltd е оторизирана и регулирана от кипърската Комисия за ценни книжа и фондови борси (CySEC) с лицензионен номер 150/11. Фирмата е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ICF). JFD Group Ltd е регистрирана в немската комисия за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) с регистрационен номер 126399, британската комисия за финансов надзор (British Financial Conduct Authority - FCA) с регистрационен номер 580193, френската комисия за финансов надзор (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR) с регистрационен номер 74013, италианската Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB с регистрационен номер 3317, стриктно спазвайки разпоредбите на MiFID II директивата, съгласно Закон 87(I) за инвестиционните услуги и регулацията на пазарите в сила от 2017 г. JFD Group Ltd притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги по модела на чистото посредничество при изпълнението на сделките с финансови инструменти (приемане и пренасочване на поръчки, изпълнение на поръчки от името на клиентите) и за управление на портфейли от прехвърляеми ценни книжа, опции, фючърсни контракти, суапове, форуард споразумение, финансови договори за разлика и други деривати. JFD Group Ltd също притежава лиценз за оказване на свързани допълнителни услуги по отговорно съхранение, пазене и администриране на финансови инструменти.

JFD Overseas Ltd е оторизирана и регулирана от Комисията за финансови услуги във Вануату с лицензионен номер 17933, да извършва дейности по сделки с ценни книжа, приемане и пренасочване на поръчки във връзка с един или няколко инструмента. Изпълнение на поръчки от името на клиентите; управление на портфейли; предоставяне на инвестиционни консултации; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение, във връзка с прехвърляеми ценни книжа, опции, фючърсни контракти, суапове, форуард споразумение, финансови договори за разлика и други деривати. JFD Group Ltd има право да обслужва само клиенти, чието местожителство е в ЕИП или в държава, където компанията има юридическо разрешение да предоставя инвестиционни услуги (Беларус, Китай, Швейцария, Турция, ОАЕ и Украйна), докато JFD Overseas Ltd има право да обслужва само клиенти, чието местожителство е в друга трета държава.

Съществуват ограничения в предлагането на инвестиционни услуги от страна на фирмата по отношение на жители на САЩ, Русия и други държави, чиито финансови регулаторни органи забраняват предлагането на този тип услуги.

© 2011- 2019 Търговсаката марка JFD Group Ltd | www.jfdbrokers.com е собственост на JFD Group Ltd и се използва при осъществяване на фирмената дейност.

Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.