Зареждане...

Смяна на името на юридическото лице JFD Brokers Ltd

Бихме искали да ви информираме, че на 7-и декември 2018 г. името на юридическото лице JFD Brokers Ltd, регулирано от Кипърската комисия за финансов надзор, беше променено на JFD Group Ltd. Тази промяна няма да се отрази нито на съществуващите правила и условия, които регламентират взаимоотношенията ни с вас като високоценени клиенти, нито на който и да е друг аспект от фирмената структура (управление, служители, уебсайт и имейл адреси, банкови данни, телефонни номера, предлагани продукти и услуги). Въпреки това, моля имайте предвид, че съответните юридически документи (Общите условия за предоставяне на услугите ни, Политиката за защита на лични данни и прочее) ще бъдат актуализирани както следва и публикувани на уебсайта ни на 21-и декември 2018 г., за да се запознаете с тях.

След придобиването на немската банка ACON, горепосочената промяна на името на компанията е планирана следваща стъпка в плана за глобално разрастване на JFD в качеството й на група от компании, предлагащи широк спектър от финансови услуги за самостоятелна търговия, копиране на търговски стратегии, инвестиционно банкиране, управление на портфейли и инвестиционно консултиране, свързани с множество активи. Тази промяна ще ни позволи да осъществяваме дейността си по-ефективно, предоставяйки ви възможно най-добрите решения, налични на пазара – нещо, което винаги е било наш основен приоритет. Ще продължим да работим усърдно, за да направим 2019 поредната успешна година с достойни за уважение постижения!

В допълнение, бихме искали да ви уведомим, че актуализирахме Приложение 5 от Общите условия за предоставяне на услугите ни (Policy to Act in the Best Interest of the Client), увеличавайки нивото на вашата инвестиционна защита в съответствие с текущи изменения в законовата рамка. Новият документ вече е достъпен на уебсайта ни, за да го прегледате.

Пожелаваме ви успешна търговия при JFD!

Свържете се с нас

Позвънете ни

+49 (0) 69175374271

Изпратете ни имейл

support@jfdbrokers.com

Онлайн чат с нас
В реално време
Последвайте ни
Търгувайте отговорно
Договорите за разлика са комплексен инвестиционен продукт, който е свързан с висок риск от парични загуби, поради наличието на кредитно рамо. 76% от търговските сметки на индивидуални клиенти на JFD Group Ltd губят пари при търговията с договори за разлика. Вие трябва да прецените, дали разбирате достатъчно добре как действат договорите за разлика и дали може да си позволите да поемете високия риск от финансови загуби. Ако е необходимо, потърсете услугите на независими консултанти и се запознайте с нашето Уведомление за риска и Защита на личните данни преди отварянето на търговска сметка.

JFD Brokers е бранд на JFD Group Ltd (компания, която е оторизирана и регулирана от кипърската Комисия за ценни книжа и фондови борси CySEC с лицензионен номер 150/11) и JFD Overseas Ltd (оторизирана и регулирана от Комисията за финансови услуги във Вануату с лицензионен номер 17933).

JFD Wealth и JFD Prime са регистрирани търговски марки на JFD Group Ltd.

Дейността на JFD Group Ltd е оторизирана и регулирана от кипърската Комисия за ценни книжа и фондови борси (CySEC) с лицензионен номер 150/11. Фирмата е член на Фонда за компенсиране на инвеститорите (ICF). JFD Group Ltd е регистрирана в немската комисия за финансов надзор (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht - BaFin) с регистрационен номер 126399, британската комисия за финансов надзор (British Financial Conduct Authority - FCA) с регистрационен номер 580193, френската комисия за финансов надзор (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution - ACPR) с регистрационен номер 74013, италианската Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - CONSOB с регистрационен номер 3317, стриктно спазвайки разпоредбите на MiFID II директивата, съгласно Закон 87(I) за инвестиционните услуги и регулацията на пазарите в сила от 2017 г. JFD Group Ltd притежава лиценз за предоставяне на инвестиционни услуги по модела на чистото посредничество при изпълнението на сделките с финансови инструменти (приемане и пренасочване на поръчки, изпълнение на поръчки от името на клиентите) и за управление на портфейли от прехвърляеми ценни книжа, опции, фючърсни контракти, суапове, форуард споразумение, финансови договори за разлика и други деривати. JFD Group Ltd също притежава лиценз за оказване на свързани допълнителни услуги по отговорно съхранение, пазене и администриране на финансови инструменти.

JFD Overseas Ltd е оторизирана и регулирана от Комисията за финансови услуги във Вануату с лицензионен номер 17933, да извършва дейности по сделки с ценни книжа, приемане и пренасочване на поръчки във връзка с един или няколко инструмента. Изпълнение на поръчки от името на клиентите; управление на портфейли; предоставяне на инвестиционни консултации; поемане на емисии финансови инструменти и/или предлагане на финансови инструменти при условията на безусловно и неотменимо задължение, във връзка с прехвърляеми ценни книжа, опции, фючърсни контракти, суапове, форуард споразумение, финансови договори за разлика и други деривати. JFD Group Ltd има право да обслужва само клиенти, чието местожителство е в ЕИП или в държава, където компанията има юридическо разрешение да предоставя инвестиционни услуги (Беларус, Китай, Швейцария, Турция, ОАЕ и Украйна), докато JFD Overseas Ltd има право да обслужва само клиенти, чието местожителство е в друга трета държава.

Съществуват ограничения в предлагането на инвестиционни услуги от страна на фирмата по отношение на жители на САЩ, Русия и други държави, чиито финансови регулаторни органи забраняват предлагането на този тип услуги.

© 2011- 2019 Търговсаката марка JFD Group Ltd | www.jfdbrokers.com е собственост на JFD Group Ltd и се използва при осъществяване на фирмената дейност.

Търговията с маржин крие висок риск и не е подходяща за всеки. Моля, уверете се че напълно разбирате рисковете от нея.